Corona beleid Astrid E. Klunder Mondhygiënist

Ik ben heel blij u weer te kunnen ontvangen op de praktijk. In de praktijk handel ik naar de meest recente richtlijnen en adviezen om uw en mijn veiligheid te borgen en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mocht u om persoonlijke redenen toch afzien van een behandeling, dan begrijp ik dat en vraag ik u om dat zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.

In de eerste plaats verzoek ik u nadrukkelijk om bij klachten (in de afgelopen 24 uur) als koorts, verkoudheid, benauwdheid, niezen of hoesten niet naar de praktijk te komen. Ook als een gezinslid of iemand anders binnen uw huishouden koorts heeft, vraag ik u niet naar de praktijk te komen.

De volgende gedragsregels zijn belangrijk binnen de praktijk (RIVM adviezen):

  • Kom alleen
  • Kom maximaal 5 minuten van tevoren binnen
  • Was bij binnenkomst uw handen met de daarvoor beschikbaar gestelde handalcohol
  • Houd 1,5 meter afstand t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk
  • Schud geen handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
  • Verlaat na de behandeling direct de praktijk

Tijdens uw afspraak
Ik haal u op uit de wachtruimte. Ik draag, zolang 1,5 meter afstand gehouden kan worden, geen beschermende kleding of materialen. Zodra ik binnen de 1,5 meter van uw gezicht kom, zal ik een mondkapje en handschoenen dragen. U hoeft zelf geen beschermende kleding of mondkapje te dragen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op via 023-54 27 290.